Васпитно-образовни рад

Облици сарадње породице и наше Установе

Сарадња породице и вртића је изузетно важан предуслов оптималног развоја и васпитања сваког дјетета. Поласком дјетета у вртић родитељи и васпитачи постају сарадници на заједничком задатку његе, васпитања и образовања дјетета.

У нашој установи настојимо да у сарадњу са родитељима улажемо изузетно пуно повјерења, отворености, толеранције и спремности за уважавање личних и професионалних компетенција. Добра сарадња је битна за дјететов развој и доприноси томе да се дијете осјећа сигурно и вољено. Када родитељ види да је његово дијете задовољно развија повјерење у особу која се о дјетету брине.

Облици сарадње породице и вртића су следећи:

  • Родитељски састанци који могу бити општи и групни, као и тематски. Реализују се два до три пута годишње.
  • Свакодневни индивидуални разговори васпитача са родитељима приликом довођења и одвођења дјеце из вртића као и размјена информација.
  • Кутак за родитеље- преко паноа који се налазе у гардеробама свих вртићких група родитељи добијају увид у актуелна дешавања, етапни или седмични план игара и активности, дјечије изјаве, дјечије радове, фотографије из живота и рада групе, подаци о тјелесној висини и тежини, едукативни чланци, лична карта групе, пјесме и приче које су дјеца учила, обавјештења.
  • Посјета васпитача родитељском дому или родитеља групи- често се организују посјете васпитача и групе дјеце дјетету које је болесно, исто тако родитељи могу присуствовати учећим активностима као и извршити презентацију властитог занимања дјеци у сарадњи са васпитачима.
  • Предавања педагога на одређену тему да би се ојачале родитељске компетенције
  • Заједнички пројекти- активно учешће родитеља у организацији живота и рада у групи, непосредни рад са дјецом, дружење родитеља, дјеце и васпитача, заједничке акције прикупљања помоћи за угрожене.
  • Библиотека за родитеље-родитељима је понуђена адекватна стручна литература као и литература за дјецу,књиге о родитељству и педагошко- психолошка литература.
  • Савјет родитеља се формира у вртићу као савјетодавно тијело.Чине га представници свих вртићких група. Има седам чланова. Савјет родитеља има право да своје приједлоге, питања и ставове упућује директору односно стручним органима установе.