Васпитно-образовни рад

Унапређење васпитно-образовног рада

Активности на унапређењу васпитно-образовног рада у односу на дијете у нашој Установи су:

  • препознавање и задовољавање потреба дјеце, посебно примарних потреба
  • стварање подстицајне средине и функционално уређење простора
  • праћење примјене дјечијих права
  • обогаћивање васпитно-образовног рада свечаностима, специјализованим програмима, посјетама, излетима, позоришним представама.

Унапређивање компетенција васпитача је трајан процес и сваки васпитач би требао у складу са својим потребама да се усавршава како би одржао висок квалитет рада.

Да би били успјешни у свом раду васпитачи би требали:

  • добро познавати свако дијете и своју васпитну групу,
  • пратити иновације у савременој пракси и теорији,
  • водити професионални портфолио у којем документују свој рад и напредовање,
  • продубљивати знање у свим областима рада,
  • усавршавати се у изради играчака од различитих материјала, размјењивати искуства и учествовати на семинарима и другим облицима стручног усавршавања.

Важност раног учења и развоја кроз игру промовишемо стварањем подстицајне средине и повољних услова живота, гдје се свако дијете осјећа добро и заштићено.