Новости

Програм корективних вјежби и физичког васпитања

Послије дуже паузе, у нашој установи поново имамо специјализовани програм, корективне вјежбе и физичко васпитање, који води Бошко Јунгић. У нашим вртићима, свакодневно се реализују физичке активности предвиђене Годишњим програмом рада, а овим програмом желимо додатно ставити акценат на значај правилног психо - физичког развоја дјеце и утицати на превенцију и отклањање деформитета, као и на стицање навика и знања о здравом начину живота.

Погледајте још фотографија